• Multiagencja Ubezpieczeniowa<br/< Henryk Gebauer

Multiagencja Ubezpieczeniowa - oferta

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne – nasza oferta:

 • Obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Auto Casco
 • NNW kierowcy i pasażerów
 • Assistance
 • Zielona Karta

Ubezpieczenia mieszkaniowe

Ubezpieczenia mieszkaniowe
 • Zdarzenia losowe
 • Kradzież
 • Szyby
 • Wandalizm
 • Przepięcia
 • Katastrofa budowlana
 • Inne

Kompleksowe ubezpieczenia dla firm

Kompleksowe ubezpieczenia dla firm
 • Zdarzenia losowe
 • Kradzież
 • OC Przedsiębiorstw
 • Ubezpieczenia pojazdów, w tym "FLOTY" od 6 do 20 pojazdów duża flota
 • Gwarancje finansowe
 • Inne

Ubezpieczenia Na Życie z funduszem inwestycyjnym (III filar)

Ubezpieczenia Na Życie z funduszem inwestycyjnym (III filar)
 • Ubezpieczenia Indywidualne
 • Ubezpieczenia Grupowe
 • Ubezpieczenia Kapitałowe
 • Ubezpieczenia dla Przedsiębiorców VIP
 • Inne

Ubezpieczenia turystyczne oraz do pracy za granicą

Uezpieczenia turystyczne oraz do pracy za granicą
 • Indywidualne
 • Grupowe

Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia obowiązkowe rolne

Ubezpieczenia obowiązkowe rolne

Programy rentowe

Programy rentowe

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne
 • Szeroka gama funduszy od bezpiecznych po agresywne
 • Indywidualne programy inwestycyjne w tym dla dzieci