• Multiagencja Ubezpieczeniowa<br/>Gebauer

WARTA TRAVEL PODCZAS PANDEMII

Planując wyjazd zagraniczny dziś, pojawia się w głowie mnóstwo wątpliwości.

Link do Ubezpieczenia podróży: KUP z kodem A0008417007 otrzymasz zniżkę 10%

Jeśli zastanawiasz się, czy:

· Ubezpieczenie WARTA TRAVEL ochroni Cię, w razie zachorowania na COVID-19;

· Czy Warta zwróci koszty hotelu, w którym będziesz musiał odbyć kwarantannę w związku ze zdiagnozowaniem COVID-19;

lub masz inne pytania o zakres ubezpieczenia w kontekście pandemii, w PONIŻSZYM MATERIALE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDŹ.

Co ważne?

· Ubezpieczenie WARTA TRAVEL obejmuje koszty leczenia związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19 zaistniałym w trakcie podróży;

·  Takie potwierdzenie drukuje się na polisie, co jest ważne dla wybranych służb granicznych;

·  WARTA TRAVEL w zakresie podstawowym zawiera również ochronę w razie zaostrzenia choroby przewlekłej;

· W razie konieczności odbycia kwarantanny w hotelu w związku ze zdiagnozowaniem COVID-19 – koszty noclegu mogą być pokryte w ramach kosztów związanych z nagłym zachorowaniem.

Życzymy bezpiecznej podróży z WARTA TRAVEL.

COVID-19: NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL

 1. Czy w ramach ubezpieczenia WARTA TRAVEL, Warta pokryje koszty leczenia i assistance w razie zachorowania na COVID-19 podczas podróży zagranicznej?
  Tak, od początku epidemii COVID-19, zachorowania w związku z koronawirusem są traktowane jako nagłe zachorowania za granicą. Ubezpieczony ma zapewnioną pomoc do wysokości sumy ubezpieczenia wybranej podczas zakupu ubezpieczenia (nawet do 1 000 000 zł). Co ważne – nie ma konieczności dokupowania dodatkowych rozszerzeń do podstawowego zakresu ubezpieczenia. Ochroną są objęci wszyscy ubezpieczeni posiadający polisę WARTA TRAVEL.
 2. Czy uzyskam potwierdzenie ochrony w zakresie leczenia COVID-19, np. dla służb granicznych?
  Tak, na polisach WARTA TRAVEL dodaliśmy informację w języku polskim i angielskim, potwierdzającą ochronę w tym zakresie. „Ubezpieczenie obejmuje również koszty leczenia związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19 zaistniałym w trakcie podróży./The insurance also includes the cost of medical treatment related to a sudden illness of COVID-19 during the travel.”
 3. Czy jeśli podczas zachorowania na COVID-19 dojdzie do zaostrzenia choroby przewlekłej (tzw. choroby współistniejącej), Warta pokryje koszty jej leczenia?
  Leczenie następstw chorób przewlekłych (a w sytuacji zachorowania na COVID-19 nazywanych często chorobami współistniejącymi) w ubezpieczeniu WARTA TRAVEL jest w podstawowym zakresie ubezpieczenia. Co ważne, koszty te pokrywane są do 100% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i nie wymagają opłacenia dodatkowej składki.
 4. Czy w ramach ubezpieczenia WARTA TRAVEL są pokrywane koszty kwarantanny lub izolatorium?
  Jeśli u Ubezpieczonego zostanie zdiagnozowany COVID-19 i zachorowanie będzie potwierdzone dodatnim wynikiem testu, Warta pokryje koszty kwarantanny oraz izolatorium wskazanego i zorganizowanego przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju.
  Jeśli jako miejsce izolatorium zostanie wskazany hotel, wówczas również pokryjemy koszty zakwaterowania i wyżywienia.
 5. Czy w ramach ubezpieczenia WARTA TRAVEL zostaną pokryte koszty testu w kierunku COVID-19?
  Warta pokryje koszty testu w kierunku COVID-19 w następujących przypadkach:
  – jeżeli to badanie jest częścią procedury medycznej, niezbędnej do udzielenia pomocy medycznej w przypadku nagłego zachorowania (również nie związanego z COVID-19) lub nieszczęśliwego wypadku,
  – jeśli służy zdiagnozowaniu COVID-19 i wynik testu jest pozytywny,
  – jeśli po stwierdzonym zachorowaniu i przebytym leczeniu lub pobycie na kwarantannie/ w izolatorium, wskazanym i zorganizowanym przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju, wykonano test, w celu potwierdzenia wyzdrowienia (bez względu na wynik testu).
 6. Czy ubezpieczenie WARTA TRAVEL pokrywa koszty rekonwalescencji po przebyciu COVID-19?
  Tak, jeśli Ubezpieczony nie będzie w pełni sił, a rekonwalescencja będzie zalecona przez lekarza prowadzącego, w porozumieniu z lekarzem Centrum Obsługi Klienta Warty (COK), Warta zapewni zorganizowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania Ubezpieczonego w miejscu wskazanym przez COK przez okres do 5 dni.
 7. Czy w razie zachorowania na COVID-19 za granicą Warta pokryje koszt transportu klienta do Polski lub kraju stałego zamieszkania?
  W ramach ubezpieczenia WARTA TRAVEL organizowany jest transport medyczny Ubezpieczonego. W związku z zachorowaniem na COVID-19, transport medyczny jest organizowany w terminie i w warunkach zalecanych przez lekarza prowadzącego Ubezpieczonego, w porozumieniu z lekarzem wskazanym przez Wartę (COK), wyłącznie w sytuacji jeśli stan zdrowia Ubezpieczonego pozwala na transport. Dodatkowo transport będzie realizowany wyłącznie w sytuacji otwartych granic, z uwzględnieniem ograniczeń w przemieszczeniu się, wprowadzonych przez władze administracyjne lub sanitarne.
  – Jeśli Ubezpieczony, po przejściu COVID-19 będzie mógł opuścić placówkę medyczną / izolatorium / miejsce kwarantanny i zgodnie z zaleceniami lekarza będzie wymagał transportu medycznego do Polski lub kraju stałego zamieszkania, a pierwotnie planowany środek transportu nie będzie mógł zostać wykorzystany, to Warta zorganizuje i pokryje koszty takiego transportu. Dodatkowo, jeśli w oczekiwaniu na transport będzie niezbędna organizacja noclegu to Warta pokryje koszty noclegu Ubezpieczonego (max 3 doby),
  – Jeśli Ubezpieczony, po przejściu COVID-19 będzie mógł opuścić placówkę medyczną / izolatorium / miejsce kwarantanny zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego i nie będzie wymagał dalszego leczenia, a jego wcześniej zaplanowany środek transportu nie będzie mógł zostać wykorzystany, to WARTA zorganizuje i pokryje koszty transportu do Polski,
  – Nie będzie możliwe zorganizowanie transportu jeśli chory na COVID – 19 przebywa w szpitalu /na kwarantannie lub w izolatorium, aż do czasu wyzdrowienia, potwierdzonego przez lekarza prowadzącego.
 8. Czy Warta pokryje koszty transportu zwłok Ubezpieczonego, jeśli z powodu zachorowania na COVID-19 lub z powodu chorób współistniejących dojdzie do zgonu?
  Tak, Warta pokryje koszty przewozu zwłok Ubezpieczonego (bez względu na przyczynę zgonu), to znaczy załatwi wszelkie formalności i pokryje koszty związane z przewiezieniem zwłok Ubezpieczonego do wskazanego przez osobę bliską miejsca w RP. Usługa będzie
  realizowana z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzonych przez władze administracyjne lub sanitarne kraju zdarzenia.
 9. Czy WARTA pokryje koszty wcześniejszego powrotu z podróży Ubezpieczonego i osób z nim podróżujących, jeśli ktoś bliski w Polsce zachoruje na COVID-19 ?
  Tak, jeśli zachorowanie na COVID-19 zagraża życiu osoby bliskiej, lub jeśli dojdzie do śmierci osoby bliskiej, WARTA pokryje koszty powrotu Ubezpieczonego i osób z nim podróżujących do Polski, pod warunkiem, że nie będą oni mogli skorzystać z przewidzianego wcześniej środka transportu.
 10. W jakich przypadkach działa świadczenie assistance „przedłużenie ochrony o 48 godzin”?
  Taka możliwość jest tylko we wskazanych w OWU przypadkach:
  – zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek, któremu uległ Ubezpieczony lub osoba bliska Ubezpieczonego wspólnie z nim podróżująca objęta ubezpieczeniem WARTA TRAVEL,
  – odwołanie lub opóźnienie środka transportu komunikacji lądowej, powietrznej albo wodnej ze względu na trudne warunki atmosferyczne,
  – awaria lub wypadek środka transportu komunikacji lądowej, powietrznej albo wodnej,
  – strajk pracowników przewoźnika lub obsługi portu lotniczego,
  – zdarzenie losowe w miejscu pobytu lub związana z nim akcja ratunkowa uniemożliwiająca Ubezpieczonemu powrót w zaplanowanym terminie.
  Brak możliwości powrotu do domu, w związku z decyzją administracyjną władz o zamknięciu granic nie jest przesłanką do przedłużenia ochrony w ramach świadczenia „przedłużenie ochrony o 48 godzin”.
 11. Jakich kosztów nie pokrywamy w związku z epidemią COVID -19?
  Nie pokrywamy m.in. następujących kosztów związanych z epidemią COVID-19:
  – kosztów profilaktycznych testów na COVID-19.
  – kosztów kwarantanny, izolatorium czy transportu, jeśli u ubezpieczonego nie stwierdzono COVID-19,
  – kosztów kwarantanny czy izolatorium, o ile nie zostały wskazane i zorganizowane przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju,
  – kosztów kwarantanny ani izolatorium, jeśli odbycie kwarantanny jest obowiązkowe po przybyciu do danego kraju i jest elementem profilaktyki / prewencji,
  – kosztów transportu do kraju, w sytuacji gdy pierwotnie planowany powrót nie może być zrealizowany w wyniku zamknięcia granic/ zakazów lotów wydanych przez władze administracyjne/ państwowe,
  – kosztów związanych z organizacją powrotu do Polski jeśli ubezpieczony nie skorzysta z pierwotnie planowanego środka transportu, z powodu przebywania na kwarantannie czy w izolatorium – bez potwierdzonego, pozytywnym wynikiem testu, COVID-19.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Ubezpieczenia mieszkań

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Ubezpieczenia podmiotów gospodarczych

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit.

Ubezpieczenia na życie

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Złoto inwestycyjne

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna. Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation. Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna. Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur.

Fundusze inwestycyjne

Conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna. Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation. Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna. Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing eli.